Velkommen til Jægerspris Lægecenter.

Pr. 1/7-19 startede vi med en forsøgsordning, der hedder “Hurtigtider”. Det vil sige at der hver dag kl. 12 bliver åbnet for nogle tider til næste dag. Disse tider kan bookes via hjemmesidens selvbetjening. Hurtigtiderne varetages fra dag til dag af forskellige læger.  Tiderne må ikke bruges til børneundersøgelser eller kroniker kontroller. Husk at alle bookninger SKAL være i eget navn og cpr nummer, også børn under 15 år.

 

Ny turnuslæge Spyridon Grimmas (Spiros) startede den 1. juni 2019.
Spyridon skal arbejde i lægehuset til 31. maj 2020.

Ny turnuslæge Frederikke Munk startede den 1. august 2019.
Frederikke skal arbejde i lægehuset til 31. januar 2020.

 

 

 

 

Tilsynsrapport JÆGERSPRIS LÆGECENTER I/S

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget tilsyn af Jægerspris Lægecenter den 9. september 2017.
Behandlingsstedet indplaceres i kategorien: “Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”
Hele tilsynsrapporten kan ses på https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/~/media/46FD6388C9E14206898684530ADC7FBF.ashx

Brug  IKKE  borger app’en “Medicinkortet”  medicinkortet

OBS: Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en app til mobilen, som borgerne kan benytte sig af for at få overblik over deres medicin.
Den ny borger app ” Medicinkortet” til fælles medicinkort må IKKE bruges til medicinbestillinger, da vi ikke har mulighed for at give besked tilbage til borgeren.
Brug i stedet for gerne vores e-portal via vores hjemmeside.

 

SMS service

Lægecentret har indført sms-service, hvor du kan få tilsendt sms-besked dagen før du har en aftale i Lægecentret.
Oplys personale ved tidsbestilling, hvis du ønsker sms.
Du vil også modtage en sms, hvis din tid i Lægecentret bliver aflyst.
Husk at opdatere dine kontaktoplysninger (mobil nr.) i Lægecentret.