Velkommen til Jægerspris Lægecenter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler og vi henstiller til at patienter bruger mundbind i lægehuset.

 Se små film om de mest almindelige symptomer hos børn:   Børnelægernes Børnetips

Influenzavaccination til Voksne: Bestil tid efter uge 43.

Tilbud om influenzavaccination til BØRN 2-6 år kan nu bestilles ved telefonisk henvendelse til lægehuset.
Vaccinationsdag 25.10.21 kl. 7-8 , revaccination 29.11.21.
Vaccinationsdag 25.10.21 kl. 16-17, revaccination 24.11.21.

Vaccinationsdag 27.10.21. kl. 15-16 , revaccination 24.11.21
Vaccinationsdag 03.11.21. kl. 15-16 , revaccination 01.12.21.

Sammedagstider vedrørende een problemstilling kan bestilles online den dag man kan komme til lægen.
Sammedagstid kan også bestilles telefonisk hos sekretæren inden kl. 9.00.
Konsultationstider hos uddannelseslægerne kan bestilles en uge frem.

I ferieperioder eller perioder med øget aktivitet prioriteres akutte patienter.
Planlagte tider til kroniske kontroller, graviditets- og børneundersøgelser, attester herunder kørekortattester og sygemeldinger
samt tider til laboratoriet og sygeplejersken bestilles telefonisk mellem kl.  9.30 til 12.00.

 Der kan nu bestilles tid til pneumokok vaccine ( mod lungebetændelse) for borgere over 65 år.
Husk vaccinen gælder i 5 år.

 Der vil være tilfælde, hvor vi kræver en frisk negativ covidtest før konsultation. Man vil blive orienteret, hvis dette er tilfældet.

For at hindre smittespredning er klinikken lukket for personlig henvendelse uden forudgående telefonisk kontakt.

Medicinbestilling SKAL foretages via telefon eller e-portal.

Vær opmærksom på op til 5 hverdages svartid på e-konsultationer.

Ring 47532222 ved uopsættelig behov for lægehjælp. 

Opdateret 13.10.21.

 Uddannelseslæger:

Ny uddannelseslæge Kristina Hooge Berg startede den 1. april 2021.
Kristina skal arbejde i lægehuset til 30. november 2021.

Ny uddannelseslæge Grethe Olivia Nielsson startede den 1. august 2021.
O
livia skal arbejde i lægehuset til 31. januar 2022.

 

 

 

 

 

 

Tilsynsrapport JÆGERSPRIS LÆGECENTER I/S

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget tilsyn af Jægerspris Lægecenter den 9. september 2017.
Behandlingsstedet indplaceres i kategorien: “Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”
Hele tilsynsrapporten kan ses på https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/~/media/46FD6388C9E14206898684530ADC7FBF.ashx

Brug  IKKE  borger app’en “Medicinkortet”  medicinkortet

OBS: Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en app til mobilen, som borgerne kan benytte sig af for at få overblik over deres medicin.
Den ny borger app ” Medicinkortet” til fælles medicinkort må IKKE bruges til medicinbestillinger, da vi ikke har mulighed for at give besked tilbage til borgeren.
Brug i stedet for gerne vores e-portal via vores hjemmeside.

 

SMS service

Lægecentret har indført sms-service, hvor du kan få tilsendt sms-besked dagen før du har en aftale i Lægecentret.
Oplys personale ved tidsbestilling, hvis du ønsker sms.
Du vil også modtage en sms, hvis din tid i Lægecentret bliver aflyst.
Husk at opdatere dine kontaktoplysninger (mobil nr.) i Lægecentret.