Velkommen til Jægerspris Lægecenter.

Brug venligst mundbind i lægehuset hvis du hoster eller har luftvejssymptomer.

Husk vores mulighed for videokonsultation i stedet for fremmøde i Lægecentret.

Konsultation (fast læge) vedrørende een problemstilling kan fra kl. 16 dagen før bestilles online til den dag man kan komme til lægen.
Konsultation til samme dag kan også bestilles telefonisk hos sekretæren mellem kl. 8.00 og kl. 9.00.

Akutte tider  (til samme dag) bestilles hos sekretæren mellem 8.00 og 9.00

Konsultation (uddannelseslæge)  kan online bestilles en uge frem.
I ferieperioder eller perioder med øget aktivitet prioriteres akutte patienter.

Planlagte tider til kroniske kontroller, graviditets- og børneundersøgelser, til attester som sygemeldinger, kørekort og forsikring
samt tider til laboratoriet og sygeplejersken bestilles telefonisk mellem kl.  9.30 til 12.00.
Enkelte undersøgelser til sygeplejersken kan bestilles online. Se på onlinebestilling.

Medicinbestilling bør foretages via telefon eller e-portal.

Vær opmærksom på op til 5 hverdages svartid på e-konsultationer.

Ring 47532222 ved uopsættelig behov for lægehjælp. 

 

Opdateret 10.02.2023

 Uddannelseslæger:

Aktuelt har vi ansat 1 uddannet læge som er i gang med videreuddannelse:

Læge Alya Al-Hakim ansat fra 1. februar 2022 til 30. april 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsrapport JÆGERSPRIS LÆGECENTER I/S

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget tilsyn af Jægerspris Lægecenter den 9. september 2017.
Behandlingsstedet indplaceres i kategorien: “Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”
Hele tilsynsrapporten kan ses på https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/~/media/46FD6388C9E14206898684530ADC7FBF.ashx

SMS service

Lægecentret har indført sms-service, hvor du kan få tilsendt sms-besked dagen før du har en aftale i Lægecentret.
Oplys personale ved tidsbestilling, hvis du ønsker sms.
Du vil også modtage en sms, hvis din tid i Lægecentret bliver aflyst.
Husk at opdatere dine kontaktoplysninger (mobil nr.) i Lægecentret.