Velkommen til Jægerspris Lægecenter.

OBS VACCINER

Det er i øjeblikket ikke muligt at bestille tid til influenza-  og pneumokok- vaccination.

Der er i øjeblikket ikke mulighed for online tidsbestilling i følge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

For at hindre smittespredning er klinikken lukket for personlig henvendelse uden forudgående telefonisk kontakt.

Ved aftale i lægecentret skal der bæres mundbind.

Medicinbestilling SKAL foretages via telefon eller e-portal.

Vær opmærksom på op til 5 hverdages svartid på e-konsultationer.

Ring 47532222 ved uopsættelig behov for lægehjælp. 

Tidsbestilling

Ring til sekretæren for tid samme dag, du skal kunne komme indenfor en time.

Tid samme dag bestilles telefonisk kl. 8.00-9.00 samt 9.30-12.00 

I ferieperioder eller perioder med øget aktivitet prioriteres akutte patienter.

Tidsbestilling til kroniske kontroller, attester, graviditets- og børneundersøgelser

samt tider til laboratoriet og sygeplejersken fortages telefonisk mellem kl.  9.30 til 12.00

 

Opdateret 23.09.20.


 Ny kompagnon

 Speciallæge i almen medicin Kim Lahn Abildskov er pr. 1. september 2020 kompagnon i Jægerspris Lægecenter.

 Uddannelseslæger:

Ny uddannelseslæge Sara Kaae Frandsen starter den 1. oktober 2020.
Sara skal arbejde i lægehuset til 31. marts 2021.

Ny uddannelseslæge Anders Deichmann Springborg startede den 1. august 2020.
Anders skal arbejde i lægehuset til 31. januar 2021.

Ny uddannelseslæge Maria Riisager Adams startede den 1. maj 2020.
Maria skal arbejde i lægehuset til 31. marts 2021.

 

 

 

 

Tilsynsrapport JÆGERSPRIS LÆGECENTER I/S

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget tilsyn af Jægerspris Lægecenter den 9. september 2017.
Behandlingsstedet indplaceres i kategorien: “Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”
Hele tilsynsrapporten kan ses på https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/~/media/46FD6388C9E14206898684530ADC7FBF.ashx

Brug  IKKE  borger app’en “Medicinkortet”  medicinkortet

OBS: Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en app til mobilen, som borgerne kan benytte sig af for at få overblik over deres medicin.
Den ny borger app ” Medicinkortet” til fælles medicinkort må IKKE bruges til medicinbestillinger, da vi ikke har mulighed for at give besked tilbage til borgeren.
Brug i stedet for gerne vores e-portal via vores hjemmeside.

 

SMS service

Lægecentret har indført sms-service, hvor du kan få tilsendt sms-besked dagen før du har en aftale i Lægecentret.
Oplys personale ved tidsbestilling, hvis du ønsker sms.
Du vil også modtage en sms, hvis din tid i Lægecentret bliver aflyst.
Husk at opdatere dine kontaktoplysninger (mobil nr.) i Lægecentret.