Velkommen til Jægerspris Lægecenter.

Corona-Nyt

For at hindre smittespredning er klinikken lukket for personlig henvendelse uden forudgående telefonisk kontakt.

Medicinbestilling skal foretages via telefon eller e-portal.

Vær opmærksom på op til 5 hverdages svartid på e-konsultationer.

Ring 47532222 ved uopsættelig behov for lægehjælp. 

Tidsbestilling

Der kan nu telefonisk bestilles tid til børne undersøgelser, kronikker kontroller samt attester.

Andre tider bookes som Hurtigtider. Ring til sekretæren for tid samme dag, du skal kunne komme indenfor en time.

Du kan også telefonisk bestille tid hos sygeplejersken og på laboratoriet.

Der er i øjeblikket ikke mulighed for online tidsbestilling.

Vedr. Vaccination for lungebetændelse: Du kan nu bestille tid til gratis vaccination hvis du opfylder Regions Rådets kriterier.

Opdateret 15.05.20.


 

 

 

Ny turnuslæge Spyridon Grimmas (Spiros) startede den 1. juni 2019.
Spyridon skal arbejde i lægehuset til 31. maj 2020.

 

Ny turnuslæge Nikoline Buus Søgaard startede den 1. februar 2020.
Nikoline skal arbejde i lægehuset til 31. juli 2020.

 

Ny turnuslæge Maria Riisager Adams startede den 1. maj 2020.
Maria skal arbejde i lægehuset til 31. marts 2021.

 

 

 

 

Tilsynsrapport JÆGERSPRIS LÆGECENTER I/S

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget tilsyn af Jægerspris Lægecenter den 9. september 2017.
Behandlingsstedet indplaceres i kategorien: “Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”
Hele tilsynsrapporten kan ses på https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/~/media/46FD6388C9E14206898684530ADC7FBF.ashx

Brug  IKKE  borger app’en “Medicinkortet”  medicinkortet

OBS: Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en app til mobilen, som borgerne kan benytte sig af for at få overblik over deres medicin.
Den ny borger app ” Medicinkortet” til fælles medicinkort må IKKE bruges til medicinbestillinger, da vi ikke har mulighed for at give besked tilbage til borgeren.
Brug i stedet for gerne vores e-portal via vores hjemmeside.

 

SMS service

Lægecentret har indført sms-service, hvor du kan få tilsendt sms-besked dagen før du har en aftale i Lægecentret.
Oplys personale ved tidsbestilling, hvis du ønsker sms.
Du vil også modtage en sms, hvis din tid i Lægecentret bliver aflyst.
Husk at opdatere dine kontaktoplysninger (mobil nr.) i Lægecentret.