Attester

Ved forsikringsattester og andre attester kontakt receptionen for bestilling af tid, da det er meget individuelt, hvor meget tid det kræver sammen med lægen, at udfylde de forskellige attester.

Kørekortsattest

Husk at komme i god tid, så du  kan udfylde attesten, inden du skal ind til lægen. Attesten udleveres i receptionen, så henvend dig her. Medbring foto og aktuelle synsstyrketal ved brug af briller/linser ( via optiker). Er du fyldt 75 år vil hukommelsen blive kontrolleret. Attesten koster i øjeblikket 500 kr som skal betales ved udlevering af attesten.

Sygemelding

Ved sygdom, hvor arbejdsgiver kræver dokumentation for sygdommen, er der efter d. 10/10 – 2009 kommet nye regler. De gamle sygemeldinger eksisterer ikke længere. Man skal nu sammen med sin arbejdsgiver udfylde side 1 på den nye mulighedserklæring. Hvis arbejdsgiveren derefter ønsker lægelig vurdering kan lægen ved en konsultation udfylde erklæringens side 2 sammen med den syge.

Hvis arbejdsgiveren forlanger lægelig dokumentation for sygdommen uden at ville udfylde mulighedserklæringen kan lægen lave en fri lægeerklæring sammen med den syge ved en konsultation efter regning